Wednesday, April 9, 2008

दोहा - सांप

सांप छछूंदर नेवला, किसमें ज्यादा जहर।
तीनों ने मानी हार, आदम देखा शहर ॥

1 comment:

mehek said...

wah kya baat kahi hai,aadam shahar dekhkar ye jaharile prani bhi dar gaye,sahi aaj ke insaan mein amrut kum aur jahar jyada behta hai.